Algemene voorwaarden parapentestages 2020

Leeftijd
De minimumleeftijd voor alle opleidingen parapente is vastgelegd op 14 jaar (een uitzondering kan gevraagd worden in bepaalde gevallen vanaf 12 jaar).
Minderjarigen hebben steeds een schriftelijke ouderlijke toelating nodig.
Er is geen maximumleeftijd voorzien.

Verplichte Verzekering
Een verzekering burgelijke aansprakelijkheid luchtvaart is verplicht voor iedere deelnemer.
Een licencie FFVL met verzekering burgelijke aansprakelijkheid luchtvaart kan bij Thang-ka genomen worden aan het begin van de stage. De betaling hiervan gebeurt maandagmorgen in cash.
Indien je dit via Thang-ka neemt heb je een medisch attest nodig of moet je een jaarlijkse medische vragenlijst invullen.
Een ongevallen- en/of repatriëringsverzekering kan facultatief afgesloten worden ter plaatse.
Indien je reeds zo’n BA luchtvaartverzekering hebt breng je het geldige bewijs hiervan mee.

Medisch attest en medische vragenlijst
Indien je nog geen licentie / verzekering hebt bij aanvang van je stage, heb je een medisch attest nodig van max. 3 maanden oud bij aanvang van je eerste stage, (dat vermeldt in het frans dat er geen tegenindicatie is voor het beoefenen van parapente), Voor vernieuwing van je licentie / verzekering zonder medisch attest moet je sinds 2018 een medische vragenlijst invullen.

De nieuwe medische vragenlijst

Sinds juli 2017 is de franse wet gewijzigd en wordt parapente aanzien als een ’discipline met speciale voorwaarden’. Het FFVL heeft hierdoor zijn reglementering moeten aanpassen. Vanaf januari 2018 moet iedereen die zijn licentie / verzekering FFVL moet vernieuwen en die al een medisch certificaat lopende heeft van een vorig jaar noodzakelijkerwijze een medische vragenlijst in het frans invullen.

Het medisch attest

 • kan gewoon door je huisarts ingevuld worden
 • blijft 6 jaar geldig voor wie tussen de 18 en de 50 jaar is en 3 jaar voor wie tussen 12 en 18 of boven de 50 jaar is.
 • wordt teruggeven na validering en moet ieder jaar dat het geldig is terug meegebracht worden om je licentie / verzekering te kunnen nemen.
 • moet vernieuwd worden elke keer dat je ja antwoord op één van de vragen van de jaarlijkse medische vragenlijst.
 • Een voorbeeld van dit medisch attest et les medische voorwaarden om aan een parapentestage deel te nemen vind je terug op de website van het FFVL.

Als je hierover twijfels hebt, aarzel dan niet ons te contacteren. Zonder medisch attest kan je geen verzekering nemen, zonder verzekering kan je niet vliegen.

Voorschot
Om een stage te reserveren stuur je eerst een inschrijvingsfiche door via de website. Ter bevestiging van je reservatie kan je het voorschot van 180 € / persoon, binnen de 5 dagen na het doorsturen van je inschrijvingsformulier, storten op onze rekening via een internationale overschrijving. Zonder dit voorschot is je reservatie ongeldig en behouden we ons het recht je plaats aan andere geinteresseerden door te geven.

Betaling
Het resterende bedrag van de stage wordt maandagmorgen betaald in cash. Betalingen via bancontact zijn niet mogelijk.

Annulatie door de deelnemer
In geval van annulatie door de deelnemer op z’n minst 7 weken voor het begin van de stage, wordt het voorschot terugbetaald.
Bij annulatie minder dan 50 dagen voor het begin van de stage wordt het voorschot niet terugbetaald. Een annulatie geeft geen enkel recht op korting of een tegoedbon. Denk eraan een annulatieverzekering af te sluiten. 
Elke gehele of gedeeltelijke annulatie of vervroegd vertrek door de deelnemers tijdens een stage geeft geen recht op terugbetaling, korting of tegoedbon.

Annulatie door Thang-ka
> Wanneer er minder dan 4 inschrijvingen zijn, behoudt de school zich het recht om de stage te annuleren. De reeds ingeschreven deelnemers worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en kunnen hun stage annuleren (in dit geval wordt het voorschot teruggestort) of verplaatsen in de mate van het mogelijke.

Als het weer tegenvalt (regen, mist, te veel wind, …)

 • wordt er door de monitors minstens de eerste dag theorieles gegeven (dit kan langer zijn op aanvraag van de deelnemers)
 • wordt er een dag “reserveparachute” georganiseerd indien mogelijk.
 • als dit aanhoudt kunnen 1 of 2 dagen geannuleerd worden tijdens de week en verplaatst naar het week-end, voorzie je vertrek dus niet altijd op zaterdagmorgen.
 • als het slechte weer aanhoudt kunnen 1 of meerdere halve dagen geannuleerd worden en krijgt men een tegoedbon op naam die overeenkomt met het aantal geannuleerde halve dagen en geldig blijft tot het einde van het volgende zomerseizoen.

Elke gehele of gedeeltelijke annulatie of vervroegd vertrek door de deelnemers tijdens een stage geeft geen recht op terugbetaling, korting of tegoedbon.

Uitsluitingen uit de stage
Om de veiligheid van de deelnemers, de monitors en andere personen te garanderen kunnen de monitors van Thang-ka beslissen om één of meerdere deelnemers tijdelijk of definitef uit te sluiten tijdens de stage zonder dat dit recht geeft op een terugbetaling of tegoedbon. Dit kan gebeuren indien de deelnemer

 • zichzelf of anderen in gevaar brengt, op de grond of in de lucht.
 • tekenen vertoont van alcohol of drugsgebruik gedurende de stage.
 • de instructies van de monitors niet volgt (ten opzichte van de veiligheid, het respect voor het materiaal, het gebruik van de sites of andere)
 • duidelijke tekenen vertoont van vermoeidheid of een gebrek aan concentratie die hemzelf of anderen in gevaar zou kunnen brengen door laattijdige of verkeerde reacties.

Persoonlijk materiaal
Om recht te hebben op de korting “persoonlijk materiaal” van 20 % breng je een volledige uitrusting mee :

 • een scherm dat overeenkomt met je vliegervaring (beginners met een te performant scherm zullen dit niet mogen gebruiken tijdens de stage en kunnen dus ook niet genieten van de korting).
 • een zitje dat overeenstemt met je gewicht en lengte
 • een reserveparachute die minder dan een jaar geleden geplooid is volgens de regels van de constructeur
 • een helm
 • een radio die opgeladen is en die werkt
  DIT ALLES GEHOMOLOGEERD VOOR PARAPENTE en in goede staat.

De school behoudt zich het recht om materiaal, dat volgens ons niet voldoet aan de door ons vooropgestelde eisen, te weigeren. Indien dit het geval is zal de korting “persoonlijk materiaal” niet of slechts gedeeltelijk worden toegekend. De deelnemer kan dan het materiaal gebruiken dat door Thang-ka ter beschikking gesteld wordt.

Elk ontbrekend element zorgt voor een vermindering van de ’korting materiaal’ van

 • 10 % voor het ontbreken van scherm, zitje en / of reserveparachute
 • 5 % voor het ontbreken van radio en / of helm.

Verantwoordelijkheid
Elke deelnemer is volledig verantwoordelijk voor het hem toevertrouwde materiaal tijdens de stage. Verlies, diefstal of misbruik van het materiaal zal ten laste gelegd worden van de deelnemer. Een schadevergoeding ter hoogte van de reparatie- of vervangingskosten zal aan de deelnemer gevraagd worden..

Inschrijvingsfiche